AL-QURAN DAN SAINS

 
 

 

MENU

PERTEMBUNGAN ANTARA SAINS ISLAM DAN SAINS BARAT MODEN

 AL-QURAN DAN SAINS

KEJADIAN BUMI

FALAK DAN ASTRONOMI

PERUBATAN

TOKOH

 

" TIDAKKAH ENGKAU LIHAT, BAHAWA ALLAH S.W.T MENURUNKAN HUJAN DARI LANGIT (AWAN), LALU MENGALIR DIDALAM TANAH MENJADI MATA AIR? KEMUDIAN ITU, TUMBUH KERANANYA TANAM-TANAMAN YANG BERMACAM-MACAM WARNANYA. KEMUDIAN MENJADI LAYU DAN KUNING KELIHATANNYA, LALU MENJADI KERING DAN HANCUR. SESUNGGUHNYA DALAM HAL ITU MENJADI PERINGATAN BAGI ORANG-ORANG YANG BERAKAL "

 

                                                                Surah Az zumar: Ayat 21

HOME

CARI BIODATA SAHABAT KARYA